$21,7 tỷ

xuất khẩu 156 of 1232
1998
2017

2,02

Độ phức tạp của sản phẩm 8 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 156 and the 8 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($4,98 tỷ), Hoa Kỳ ($4,03 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,93 tỷ), Trung Quốc ($1,78 tỷ) và Hà Lan ($1,46 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,14 tỷ), Trung Quốc ($2,92 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,39 tỷ), Đức ($1,3 tỷ) và Pháp ($968 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites