$51,6 tỷ

xuất khẩu 55 of 1232
1998
2017

1,26

Độ phức tạp của sản phẩm 115 of 1232
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 55 and the 115 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($11,4 tỷ), Ireland ($5,43 tỷ), Thụy Sĩ ($5,29 tỷ), Đức ($5,1 tỷ) và Hà Lan ($4,08 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($7,43 tỷ), Hà Lan ($5,58 tỷ), Đức ($5,03 tỷ), Pháp ($3,35 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,92 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites