$355 Hàng triệu

xuất khẩu 3047 of 4914
1998
2017

1,43

Độ phức tạp của sản phẩm 272 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3047 and the 273 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($143 Hàng triệu), Israel ($68,8 Hàng triệu), Đức ($55,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($18,3 Hàng triệu) và Pháp ($15,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($64,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($47,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($45,2 Hàng triệu), Pháp ($27,7 Hàng triệu) và Israel ($18,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites