$4,13 tỷ

xuất khẩu 674 of 4914
1998
2017

1,98

Độ phức tạp của sản phẩm 35 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 674 and the 35 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,41 tỷ), Hoa Kỳ ($906 Hàng triệu), Hà Lan ($601 Hàng triệu), Trung Quốc ($457 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($274 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($605 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($578 Hàng triệu), Hà Lan ($505 Hàng triệu), Đức ($351 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($205 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites