$952 Hàng triệu

xuất khẩu 1965 of 4914
1998
2017

1,68

Độ phức tạp của sản phẩm 130 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1965 and the 130 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($484 Hàng triệu), Đức ($105 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($32,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($30,5 Hàng triệu) và Thái Lan ($29 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($129 Hàng triệu), Đức ($76,4 Hàng triệu), Pháp ($44,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($41 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($31,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites