$1,14 tỷ

xuất khẩu 1778 of 4914
1998
2017

0,907

Độ phức tạp của sản phẩm 934 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1778 and the 937 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($366 Hàng triệu), Đức ($144 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($119 Hàng triệu), Pháp ($116 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($76,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($145 Hàng triệu), Ý ($118 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($105 Hàng triệu), Pháp ($104 Hàng triệu) và Hà Lan ($88,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites