$620 Hàng triệu

xuất khẩu 2475 of 4914
1998
2017

1,69

Độ phức tạp của sản phẩm 124 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CZE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2475 and the 125 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($149 Hàng triệu), Hà Lan ($121 Hàng triệu), Đức ($81,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($67,5 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($45,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Cộng hòa Séc ($103 Hàng triệu), Hà Lan ($80,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($60,9 Hàng triệu), Đức ($53,6 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($49 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites