$3,08 tỷ

xuất khẩu 875 of 4914
1998
2017

0,414

Độ phức tạp của sản phẩm 1841 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 875 and the 1845 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,39 tỷ), Ý ($812 Hàng triệu), Hồng Kông ($184 Hàng triệu), Hà Lan ($83,4 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($71,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($624 Hàng triệu), Pháp ($285 Hàng triệu), Ý ($279 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($191 Hàng triệu) và Hồng Kông ($188 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites