$2,25 tỷ

xuất khẩu 1140 of 4914
1998
2017

1,54

Độ phức tạp của sản phẩm 200 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1140 and the 199 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($382 Hàng triệu), Trung Quốc ($319 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($314 Hàng triệu), Khác Á ($308 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($211 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($510 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($232 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($209 Hàng triệu), Hà Lan ($192 Hàng triệu) và Đức ($149 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites