$1,27 tỷ

xuất khẩu 1644 of 4914
1998
2017

1,62

Độ phức tạp của sản phẩm 151 of 4914
1998
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1644 and the 151 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($797 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($163 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($103 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($99 Hàng triệu) và Đức ($83,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($283 Hàng triệu), Morocco ($208 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($194 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($148 Hàng triệu) và Indonesia ($92,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites