$495 Hàng ngàn

xuất khẩu 4742 of 4914
1998
2017

Độ phức tạp của sản phẩm 4895 of 4914
1998
2017

XXB

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BRB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4742 .

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($163 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($98,2 Hàng ngàn), Nam Triều Tiên ($75,7 Hàng ngàn), Trung Quốc ($67,8 Hàng ngàn) và Sơn mài Nhật ($40,9 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Barbados ($495 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites