$23,3 tỷ

xuất khẩu 102 of 4914
1998
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 502 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 102 and the 504 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($4,48 tỷ), Mexico ($2,53 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,99 tỷ), Hoa Kỳ ($1,93 tỷ) và Trung Quốc ($1,37 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,41 tỷ), Mexico ($2,53 tỷ), Đức ($2,37 tỷ), Trung Quốc ($967 Hàng triệu) và Hà Lan ($807 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites