$65,7 tỷ

xuất khẩu 26 of 4914
1998
2017

1,59

Độ phức tạp của sản phẩm 163 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 26 and the 164 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($16,5 tỷ), Đức ($14,4 tỷ), Hoa Kỳ ($4,98 tỷ), Mexico ($4,18 tỷ) và Nam Triều Tiên ($3,54 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($12,4 tỷ), Hoa Kỳ ($9,8 tỷ), Đức ($6,83 tỷ), Mexico ($5,03 tỷ) và Vương quốc Anh ($2,94 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites