$379 Hàng triệu

xuất khẩu 2998 of 4914
1998
2017

1,34

Độ phức tạp của sản phẩm 352 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MYS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2998 and the 353 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($76,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($64,8 Hàng triệu), Đức ($52 Hàng triệu), Trung Quốc ($46,3 Hàng triệu) và Mexico ($23,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($35,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,4 Hàng triệu), Indonesia ($28,3 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($28 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($23,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites