$34,5 tỷ

xuất khẩu 60 of 4914
1998
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 315 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 60 and the 318 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($14,2 tỷ), Đức ($3 tỷ), Mexico ($2,41 tỷ), Hoa Kỳ ($2,04 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,73 tỷ), Đức ($2,28 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,24 tỷ), Trung Quốc ($1,94 tỷ) và Mexico ($1,52 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites