$745 Hàng triệu

xuất khẩu 2277 of 4914
1998
2017

0,946

Độ phức tạp của sản phẩm 857 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MYS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2277 and the 858 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($101 Hàng triệu), Đức ($62,6 Hàng triệu), Ấn Độ ($53,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($41,5 Hàng triệu) và Thụy Điển ($41 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($61,9 Hàng triệu), Đức ($56,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($56,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($56,1 Hàng triệu) và Hồng Kông ($29,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites