$1,17 tỷ

xuất khẩu 1739 of 4914
1998
2017

0,909

Độ phức tạp của sản phẩm 930 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1739 and the 932 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($568 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($120 Hàng triệu), Ý ($78 Hàng triệu), Mexico ($70,4 Hàng triệu) và Đức ($52,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($150 Hàng triệu), Nga ($85 Hàng triệu), Canada ($56,4 Hàng triệu), Đức ($42 Hàng triệu) và Mexico ($40,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites