$5 tỷ

xuất khẩu 551 of 4914
1998
2017

0,945

Độ phức tạp của sản phẩm 861 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 551 and the 863 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($834 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($720 Hàng triệu), Trung Quốc ($637 Hàng triệu), Mexico ($572 Hàng triệu) và Đức ($319 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,25 tỷ), Đức ($488 Hàng triệu), Mexico ($388 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($281 Hàng triệu) và Pháp ($218 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites