$16,5 tỷ

xuất khẩu 197 of 1232
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 186 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 197 and the 186 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($9,1 tỷ), Đức ($1,95 tỷ), Mexico ($678 Hàng triệu), Malaysia ($535 Hàng triệu) và Áo ($508 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,11 tỷ), Đức ($1,83 tỷ), Pháp ($978 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($734 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($711 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites