$68,1 Hàng triệu

xuất khẩu 4345 of 4914
1998
2017

-0,113

Độ phức tạp của sản phẩm 2734 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

VNM

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4345 and the 2738 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($51,6 Hàng triệu), Hồng Kông ($3,13 Hàng triệu), Đan Mạch ($2,94 Hàng triệu), Nga ($2,31 Hàng triệu) và Ý ($1,02 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam ($30,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($3,01 Hàng triệu), Benin ($2,93 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($2,86 Hàng triệu) và Ghana ($2,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites