$758 Hàng triệu

xuất khẩu 2258 of 4914
1998
2017

1,15

Độ phức tạp của sản phẩm 569 of 4914
1998
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2258 and the 571 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($142 Hàng triệu), Pháp ($109 Hàng triệu), Trung Quốc ($105 Hàng triệu), Đức ($91,4 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($91 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($73 Hàng triệu), Hồng Kông ($52,9 Hàng triệu), Đức ($43,8 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($39,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($31,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites