$2,96 tỷ

xuất khẩu 908 of 4914
1998
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 508 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 908 and the 511 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($710 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($362 Hàng triệu), Indonesia ($343 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($295 Hàng triệu) và Singapore ($210 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($377 Hàng triệu), Hồng Kông ($273 Hàng triệu), Singapore ($206 Hàng triệu), Đức ($185 Hàng triệu) và Malaysia ($146 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites