$13 Hàng triệu

xuất khẩu 4650 of 4914
1998
2017

-0,166

Độ phức tạp của sản phẩm 2819 of 4914
1998
2017

ISR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GBR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4650 and the 2824 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Israel ($5,35 Hàng triệu), Hà Lan ($2,8 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($1,05 Hàng triệu), Trung Quốc ($691 Hàng ngàn) và Đức ($550 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($5,75 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($2,16 Hàng triệu), Singapore ($606 Hàng ngàn), Philippines ($537 Hàng ngàn) và Bồ Đào Nha ($396 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites