$84,3 tỷ

xuất khẩu 24 of 1232
1998
2017

1,12

Độ phức tạp của sản phẩm 163 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 24 and the 163 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($30,3 tỷ), Đức ($7,93 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,87 tỷ), Hoa Kỳ ($3,39 tỷ) và Philippines ($2,38 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($12,7 tỷ), Hồng Kông ($7,93 tỷ), Đức ($6,24 tỷ), Trung Quốc ($5,94 tỷ) và Mexico ($3,2 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites