$1,46 tỷ

xuất khẩu 1521 of 4914
1998
2017

1,85

Độ phức tạp của sản phẩm 63 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1521 and the 63 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($298 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($290 Hàng triệu), Slovakia ($211 Hàng triệu), Trung Quốc ($197 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($137 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($252 Hàng triệu), Trung Quốc ($166 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($156 Hàng triệu), Mexico ($123 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($100 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites