$10,3 tỷ

xuất khẩu 256 of 4914
1998
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 239 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 256 and the 240 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,71 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,37 tỷ), Hoa Kỳ ($1,21 tỷ), Ý ($802 Hàng triệu) và Mexico ($404 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,6 tỷ), Hoa Kỳ ($1,6 tỷ), Đức ($1,14 tỷ), Pháp ($582 Hàng triệu) và Mexico ($381 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites