$60,6 tỷ

xuất khẩu 29 of 4914
1998
2017

2,04

Độ phức tạp của sản phẩm 28 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 29 and the 28 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($14,2 tỷ), Nam Triều Tiên ($8,4 tỷ), Đức ($8,26 tỷ), Trung Quốc ($4,92 tỷ) và Hoa Kỳ ($4,11 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($17,3 tỷ), Hoa Kỳ ($5,7 tỷ), Nam Triều Tiên ($5,3 tỷ), Việt Nam ($3,06 tỷ) và Đức ($2,87 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites