$7,18 tỷ

xuất khẩu 381 of 4914
1998
2017

1,67

Độ phức tạp của sản phẩm 133 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 381 and the 133 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,52 tỷ), Trung Quốc ($948 Hàng triệu), Ý ($569 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($454 Hàng triệu) và Pháp ($443 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,31 tỷ), Đức ($709 Hàng triệu), Trung Quốc ($468 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($350 Hàng triệu) và Áo ($282 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites