$13,4 tỷ

xuất khẩu 192 of 4914
1998
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 380 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 192 and the 381 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($4,55 tỷ), Ba Lan ($2,56 tỷ), Hoa Kỳ ($1,18 tỷ), Đức ($719 Hàng triệu) và Mexico ($665 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,71 tỷ), Đức ($1,25 tỷ), Vương quốc Anh ($1,05 tỷ), Pháp ($803 Hàng triệu) và Hà Lan ($641 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites