$8,79 tỷ

xuất khẩu 306 of 4914
1998
2017

1,39

Độ phức tạp của sản phẩm 301 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 306 and the 301 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,47 tỷ), Hoa Kỳ ($1,02 tỷ), Đức ($560 Hàng triệu), Singapore ($419 Hàng triệu) và Malaysia ($369 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,6 tỷ), Đức ($548 Hàng triệu), Trung Quốc ($443 Hàng triệu), Hà Lan ($414 Hàng triệu) và Canada ($391 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites