$140 tỷ

xuất khẩu 10 of 4914
1998
2017

0,228

Độ phức tạp của sản phẩm 2175 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 10 and the 2179 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($109 tỷ), Hà Lan ($6,68 tỷ), Đức ($4,6 tỷ), Việt Nam ($3,33 tỷ) và Hoa Kỳ ($2,07 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($40,1 tỷ), Đức ($11,3 tỷ), Hà Lan ($10 tỷ), Hồng Kông ($6,97 tỷ) và Sơn mài Nhật ($6,78 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites