$3,09 tỷ

xuất khẩu 871 of 4914
1998
2017

1,04

Độ phức tạp của sản phẩm 719 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 871 and the 721 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($549 Hàng triệu), Ý ($328 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($306 Hàng triệu), Trung Quốc ($227 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($217 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($350 Hàng triệu), Trung Quốc ($317 Hàng triệu), Pháp ($173 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($154 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($130 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites