$1,65 tỷ

xuất khẩu 1411 of 4914
1998
2017

1,76

Độ phức tạp của sản phẩm 91 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1411 and the 91 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($489 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($322 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($289 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($218 Hàng triệu) và Ý ($74,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($511 Hàng triệu), Đức ($234 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($179 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($68 Hàng triệu) và Mexico ($49,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites