$406 Hàng triệu

xuất khẩu 2919 of 4914
1998
2017

1,75

Độ phức tạp của sản phẩm 96 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2919 and the 98 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($113 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($85,8 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($56,7 Hàng triệu), Khác Á ($36,8 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($28,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($78 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($56,4 Hàng triệu), Đức ($54,8 Hàng triệu), Pháp ($18,1 Hàng triệu) và Ba Lan ($16,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites