$4,93 tỷ

xuất khẩu 563 of 4914
1998
2017

1,43

Độ phức tạp của sản phẩm 273 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 563 and the 274 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,77 tỷ), Đức ($594 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($532 Hàng triệu), Khác Á ($354 Hàng triệu) và Trung Quốc ($285 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($696 Hàng triệu), Đức ($493 Hàng triệu), Trung Quốc ($453 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($394 Hàng triệu) và Ý ($280 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites