$731 Hàng triệu

xuất khẩu 2298 of 4914
1998
2017

0,04

Độ phức tạp của sản phẩm 2494 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SGP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2298 and the 2499 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($174 Hàng triệu), Singapore ($121 Hàng triệu), Bồ Đào Nha ($117 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($93,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($43,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Singapore ($166 Hàng triệu), Trung Quốc ($135 Hàng triệu), Hồng Kông ($61,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($45,2 Hàng triệu) và Đức ($37 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites