$810 Hàng triệu

xuất khẩu 2179 of 4914
1998
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 459 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2179 and the 460 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($120 Hàng triệu), Pháp ($104 Hàng triệu), Đức ($99 Hàng triệu), Ý ($92,1 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($71,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($131 Hàng triệu), Trung Quốc ($119 Hàng triệu), Đức ($76,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($62,2 Hàng triệu) và Ý ($43,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites