$878 Hàng triệu

xuất khẩu 2065 of 4914
1998
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 505 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2065 and the 506 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($202 Hàng triệu), Trung Quốc ($151 Hàng triệu), Ý ($137 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($66,1 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($62,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($157 Hàng triệu), Đức ($129 Hàng triệu), Ấn Độ ($95,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($45,1 Hàng triệu) và Indonesia ($42,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites