$459 Hàng triệu

xuất khẩu 2802 of 4914
1998
2017

0,95

Độ phức tạp của sản phẩm 850 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2802 and the 854 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($93,3 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($78,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($52,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($49,3 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($22,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($93,2 Hàng triệu), Đức ($48,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($48 Hàng triệu), Ý ($31,1 Hàng triệu) và Việt Nam ($20,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites