$345 Hàng triệu

xuất khẩu 3089 of 4914
1998
2017

0,622

Độ phức tạp của sản phẩm 1466 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3089 and the 1470 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($68,3 Hàng triệu), Ý ($54,5 Hàng triệu), Pháp ($42,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($41,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($22,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($50 Hàng triệu), Hà Lan ($46,8 Hàng triệu), Gà tây ($31 Hàng triệu), Indonesia ($16,1 Hàng triệu) và Ấn Độ ($15,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites