$3,4 tỷ

xuất khẩu 802 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 659 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 802 and the 659 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($633 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($515 Hàng triệu), Trung Quốc ($454 Hàng triệu), Ý ($319 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($146 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($372 Hàng triệu), Trung Quốc ($273 Hàng triệu), Pháp ($206 Hàng triệu), Hà Lan ($168 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($166 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites