$4,74 tỷ

xuất khẩu 589 of 4914
1998
2017

1,72

Độ phức tạp của sản phẩm 110 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 589 and the 110 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,13 tỷ), Đức ($1,09 tỷ), Hoa Kỳ ($433 Hàng triệu), Ý ($315 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($269 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($652 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($606 Hàng triệu), Mexico ($273 Hàng triệu), Đức ($270 Hàng triệu) và Pháp ($166 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites