$17,1 tỷ

xuất khẩu 189 of 1232
1998
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 77 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 189 and the 77 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,92 tỷ), Đức ($3 tỷ), Hoa Kỳ ($2,1 tỷ), Ý ($1,36 tỷ) và Sơn mài Nhật ($582 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,72 tỷ), Trung Quốc ($1,27 tỷ), Đức ($1,17 tỷ), Mexico ($911 Hàng triệu) và Pháp ($837 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites