$12,2 tỷ

xuất khẩu 215 of 4914
1998
2017

1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 430 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 215 and the 432 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,5 tỷ), Hoa Kỳ ($1,62 tỷ), Trung Quốc ($1,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($716 Hàng triệu) và Pháp ($567 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,5 tỷ), Trung Quốc ($1,07 tỷ), Đức ($1,02 tỷ), Pháp ($552 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($435 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites