$20,4 tỷ

xuất khẩu 121 of 4914
1998
2017

0,589

Độ phức tạp của sản phẩm 1529 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 121 and the 1533 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($3,7 tỷ), Hoa Kỳ ($2,7 tỷ), Trung Quốc ($1,83 tỷ), Nam Phi ($1,44 tỷ) và Mexico ($1,4 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,04 tỷ), Đức ($2,81 tỷ), Mexico ($1,11 tỷ), Trung Quốc ($1,05 tỷ) và Tây Ban Nha ($925 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites