$8,1 tỷ

xuất khẩu 335 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 654 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 335 and the 656 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,45 tỷ), Trung Quốc ($956 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($847 Hàng triệu), Ý ($819 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($557 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($795 Hàng triệu), Nga ($709 Hàng triệu), Trung Quốc ($668 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($388 Hàng triệu) và Đức ($288 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites