$5,15 tỷ

xuất khẩu 543 of 4914
1998
2017

1,29

Độ phức tạp của sản phẩm 407 of 4914
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 543 and the 407 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($961 Hàng triệu), Đức ($852 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($665 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($650 Hàng triệu) và Trung Quốc ($422 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($894 Hàng triệu), Đức ($409 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($336 Hàng triệu), Hà Lan ($233 Hàng triệu) và Pháp ($226 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites