$1,95 tỷ

xuất khẩu 1273 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 658 of 4914
1998
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1273 and the 661 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($384 Hàng triệu), Đức ($258 Hàng triệu), Trung Quốc ($229 Hàng triệu), Thụy Điển ($165 Hàng triệu) và Ý ($161 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($270 Hàng triệu), Pháp ($142 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($121 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($118 Hàng triệu) và Ý ($97,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites