$19,3 tỷ

xuất khẩu 127 of 4914
1998
2017

1,56

Độ phức tạp của sản phẩm 183 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 127 and the 184 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,89 tỷ), Trung Quốc ($2,63 tỷ), Hoa Kỳ ($2,38 tỷ), Ý ($1,31 tỷ) và Bỉ-Luxembourg ($942 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,31 tỷ), Đức ($1,39 tỷ), Vương quốc Anh ($994 Hàng triệu), Trung Quốc ($853 Hàng triệu) và Pháp ($750 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites