$816 Hàng triệu

xuất khẩu 2168 of 4914
1998
2017

0,336

Độ phức tạp của sản phẩm 1990 of 4914
1998
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2168 and the 1994 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($164 Hàng triệu), Trung Quốc ($142 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($93,4 Hàng triệu), Đức ($89 Hàng triệu) và Ý ($60,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($51,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($44,9 Hàng triệu), Canada ($36,5 Hàng triệu), Pháp ($36,2 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($33 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites